За НАС

Международен фестивал за култура и спорт „Life is beautiful“  е насочен към хората
 с възраст на 40 години за жени и 45 години за мъже.
Провежда се ежегодно в различни държави. Градовете и организаторите  приели целите и условията
 за участие във фестивала, запазват правото на провеждане в избран от тях период.
„Life is beautiful“ е единствен по своето съдържание фестивал.Обединява провеждането на културни и спортни изяви  за ветерани в едно.
За разлика от провежданите европейски, световни първенства и други по различни видове спорт за ветерани,
то „Life is beautiful“ поставя класирането за медали на заден план. На преден план са поставени приятелството, емоцията и личността.

За реализиране на този факт,фестивала си поставя следните цели.

Основна цел на срещата – фестивал:  

 – Установяване на контакти между представители на тази възрастова група хора.

 – Осигуряване на приемственост между различните поколения и народи.

Социални цели:

 – Демонстрация на традиционните умения и навици – запазването им.

 – Представянето на умения ,не  характерни за тази възраст – спорт, танци и др.

 – Подпомага личното изразяване на участниците в срещата – фестивал.

 – По време на подготовката за срещата – Фестивал – придаване на друго значение – запълване и осмисляне  на свободното време

 – Създава последователи, като демонстрира  нов – различен от общо приетия начин на живот.

   Хуманитарни цели :

– Участниците във фестивала заслужават правото да живеят в мир и да бъдат щастливи.

                                                Идеен създател и организатор се  явява – „ЕТС БГ“ ЕООД.

 В осъществяване на тази дейност, „ЕТС БГ“ си сътрудничи с различни структури от и извън Европа.
 В основата си това са структури и организации, свързани с живота на тази възрастова категория хора – Културни центрове,
Клубове и съюзи на пенсионера, Спортни клубове,Фондации и др.
По организация на фестивалите в различни държави и градове, основна помощ се оказва от Кметствата в
 града домакин. Подкрепата е както организационна, то така и финансова / не важи за всички градове/. Към този кръг  от общини се присъединяват различни министерства, спортни федерации и клубове, обществени сдружения,държавни, областни и градски съюзи на пенсионерите в съответната държава и град и много други.
Провеждането на „Life is beautiful“ би било затруднено без помощта на хотелите и транспортните организации по места на провеждане. Преференциалните цени получени от тях, правят фестивала реален и посещаван от стотици участници.
Удовлетвореността от факта,че домакин на Фестивала са вече 4 държави,се засилва от следния факт. Под давление на нашата идея през 2018 година постъпиха  искания  за провеждане на фестивали „Life is beautiful“  за бъдещи периоди от: Хърватия, Русия, Македония, Турция, Гърция, както и за регионални такива – Минск, Киевска област и други.
След  всичко изложено по- горе, се надяваме и Вие да бъдете част от нашата голяма група на единомишленици и приятели.
До среща!
От екипа на „ЕТС БГ“ ЕООД
Translate »