Life is beautiful- Михаловце – 16

„Life is beautiful“- Михаловце – 16

Историята на фестивала за култура и спорт – „Life is beautiful“

Първият фестивал за култура и спорт – „Life is beautiful“ е проведен в гр. Михаловце, Словакия през месец септември 2016. В организацията на фестивала изключителна подкрепа е оказана от Кметство Михаловце и Окръжния съюз на пенсионерите в Михаловце. Във фестивала взимат участие над 300 представители от 8 държави – Беларус,България,Латвия,Македония,Украйна, Хърватия, Чехия и домакина Словакия.

Комплексен победител – Словакия.

МИХАЛОВЦЕ -2016

Translate »